ΓΑΜΒΕΤΑ1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΦΜ: 801453210 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
                           ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 19-21 ΤΚ: 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 157175603000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106911265
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.vpgamveta1.eu
E-MAIL: vpapan@gmail.com


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :